Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

2

Februari

58%

31°

-

4

Mars

57%

31°

-

9

April

58%

31°

-

10

Maj

52%

30°

-

16

Juni

34%

29°

-

21

Juli

33%

28°

-

13

Augusti

28%

27°

-

12

September

36%

28°

-

11

Oktober

53%

29°

-

13

November

61%

30°

-

12

December

54%

30°

-

6