Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

33°

-

1

Februari

69%

36°

-

1

Mars

60%

35°

-

5

April

59%

35°

-

8

Maj

62%

33°

-

11

Juni

56%

31°

-

13

Juli

43%

29°

-

16

Augusti

43%

29°

-

19

September

50%

30°

-

18

Oktober

65%

31°

-

12

November

71%

33°

-

3

December

66%

33°

-

1