Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

35°

-

2

Februari

70%

36°

-

2

Mars

62%

36°

-

6

April

60%

35°

-

9

Maj

62%

33°

-

12

Juni

52%

31°

-

14

Juli

41%

29°

-

15

Augusti

36%

29°

-

16

September

45%

30°

-

19

Oktober

64%

32°

-

12

November

71%

34°

-

3

December

68%

34°

-

2