Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

27°

2

Februari

59%

31°

27°

5

Mars

57%

31°

28°

9

April

58%

31°

28°

11

Maj

52%

30°

28°

17

Juni

34%

29°

27°

22

Juli

32%

28°

25°

14

Augusti

28%

27°

24°

11

September

34%

28°

24°

12

Oktober

51%

29°

26°

14

November

61%

31°

28°

13

December

55%

30°

28°

7