Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

15

Februari

29%

-

14

Mars

34%

-

15

April

36%

13°

-

16

Maj

37%

17°

-

18

Juni

40%

20°

-

17

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

45%

22°

-

17

September

43%

19°

-

13

Oktober

33%

13°

-

12

November

23%

-

15

December

19%

-

15