Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

14

Februari

38%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

37%

12°

-

19

Juni

40%

16°

-

18

Juli

48%

19°

-

16

Augusti

46%

18°

-

16

September

44%

15°

-

14

Oktober

39%

10°

-

13

November

34%

-

14

December

34%

-

14