Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

16

Februari

39%

-1°

-

15

Mars

38%

-

17

April

36%

-

19

Maj

35%

10°

-

19

Juni

36%

13°

-

19

Juli

42%

16°

-

19

Augusti

42%

15°

-

19

September

45%

12°

-

15

Oktober

44%

-

13

November

37%

-

15

December

35%

-

16