Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-2°

-

17

Februari

40%

-1°

-

15

Mars

39%

-

17

April

36%

-

19

Maj

35%

-

20

Juni

36%

12°

-

19

Juli

42%

15°

-

19

Augusti

42%

14°

-

20

September

45%

12°

-

15

Oktober

45%

-

14

November

38%

-

15

December

36%

-

16