Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

15

Februari

40%

-

14

Mars

39%

-

16

April

37%

-

18

Maj

36%

11°

-

19

Juni

38%

15°

-

19

Juli

44%

18°

-

18

Augusti

44%

17°

-

19

September

46%

14°

-

14

Oktober

44%

10°

-

13

November

36%

-

15

December

36%

-

15