Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

14

Februari

30%

-

13

Mars

34%

-

15

April

36%

13°

-

16

Maj

36%

17°

-

18

Juni

39%

20°

-

17

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

45%

22°

-

17

September

43%

19°

-

13

Oktober

34%

13°

-

12

November

25%

-

14

December

21%

-

14