Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

16

Februari

40%

-

15

Mars

39%

-

16

April

37%

-

18

Maj

36%

10°

-

19

Juni

37%

14°

-

19

Juli

43%

17°

-

18

Augusti

44%

16°

-

19

September

46%

13°

-

14

Oktober

45%

-

13

November

37%

-

15

December

37%

-

15