Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

15

Februari

29%

-

13

Mars

35%

-

15

April

39%

13°

-

16

Maj

40%

17°

-

18

Juni

44%

21°

-

17

Juli

49%

23°

-

17

Augusti

48%

22°

-

17

September

46%

19°

-

13

Oktober

34%

13°

-

12

November

23%

-

14

December

20%

-

14