Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

15

Februari

28%

-

13

Mars

35%

-

14

April

40%

14°

-

16

Maj

41%

18°

-

17

Juni

45%

22°

-

16

Juli

50%

24°

-

16

Augusti

48%

23°

-

17

September

46%

20°

-

12

Oktober

33%

14°

-

12

November

22%

-

14

December

18%

-

14