Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-1°

-

16

Februari

41%

-1°

-

15

Mars

39%

-

17

April

37%

-

19

Maj

35%

-

20

Juni

36%

12°

-

19

Juli

42%

15°

-

19

Augusti

43%

14°

-

19

September

46%

12°

-

15

Oktober

46%

-

13

November

39%

-

15

December

38%

-

16