Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

14

Februari

29%

-

13

Mars

34%

-

15

April

36%

13°

-

16

Maj

37%

17°

-

18

Juni

40%

21°

-

17

Juli

46%

23°

-

17

Augusti

46%

22°

-

17

September

44%

19°

-

13

Oktober

33%

13°

-

12

November

23%

-

14

December

18%

-

14