Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

15

Februari

28%

-

14

Mars

34%

-

15

April

36%

13°

-

16

Maj

37%

17°

-

18

Juni

40%

20°

-

17

Juli

46%

23°

-

17

Augusti

45%

22°

-

17

September

43%

19°

-

13

Oktober

32%

13°

-

12

November

22%

-

15

December

17%

-

15