Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

15

Februari

30%

-

14

Mars

35%

-

15

April

36%

12°

-

16

Maj

36%

16°

-

18

Juni

39%

20°

-

17

Juli

46%

22°

-

16

Augusti

45%

21°

-

17

September

43%

18°

-

13

Oktober

34%

13°

-

12

November

25%

-

15

December

22%

-

14