Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-4°

-

17

Februari

42%

-4°

-

16

Mars

40%

-2°

-

18

April

39%

-

20

Maj

36%

-

21

Juni

38%

-

20

Juli

44%

11°

-

19

Augusti

44%

11°

-

19

September

46%

-

16

Oktober

46%

-

14

November

39%

-

16

December

39%

-3°

-

16