Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

15

Februari

38%

-

14

Mars

38%

-

16

April

37%

-

17

Maj

37%

12°

-

19

Juni

38%

16°

-

18

Juli

44%

18°

-

18

Augusti

44%

18°

-

19

September

46%

15°

-

14

Oktober

43%

10°

-

13

November

35%

-

15

December

34%

-

15