Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

17

Februari

43%

-2°

-

15

Mars

40%

-

17

April

37%

-

19

Maj

36%

-

19

Juni

36%

12°

-

19

Juli

41%

14°

-

19

Augusti

43%

14°

-

20

September

47%

12°

-

15

Oktober

49%

-

13

November

41%

-

15

December

40%

-1°

-

16