Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

15

Februari

31%

-

14

Mars

35%

-

15

April

38%

13°

-

16

Maj

38%

17°

-

18

Juni

42%

20°

-

16

Juli

49%

23°

-

14

Augusti

48%

22°

-

15

September

46%

19°

-

13

Oktober

36%

14°

-

13

November

26%

-

14

December

24%

-

14