Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

15

Februari

31%

-

14

Mars

36%

-

15

April

38%

11°

-

17

Maj

39%

16°

-

18

Juni

41%

19°

-

17

Juli

47%

21°

-

17

Augusti

46%

20°

-

18

September

45%

18°

-

13

Oktober

36%

12°

-

13

November

26%

-

15

December

23%

-

15