Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

41%

-

13

Mars

40%

-

15

April

38%

-

17

Maj

36%

12°

-

19

Juni

39%

16°

-

18

Juli

45%

19°

-

17

Augusti

46%

18°

-

18

September

46%

15°

-

14

Oktober

44%

10°

-

13

November

38%

-

14

December

39%

-

14