Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

41%

-

12

Mars

42%

-

14

April

40%

12°

-

16

Maj

38%

16°

-

18

Juni

42%

20°

-

16

Juli

49%

23°

-

15

Augusti

49%

22°

-

16

September

47%

19°

-

13

Oktober

43%

14°

-

12

November

36%

-

13

December

39%

-

12