Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

41%

-

13

Mars

40%

-

14

April

38%

10°

-

17

Maj

37%

14°

-

19

Juni

40%

18°

-

17

Juli

47%

21°

-

16

Augusti

47%

20°

-

17

September

46%

17°

-

13

Oktober

43%

12°

-

13

November

37%

-

14

December

38%

-

13