Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

15

Februari

37%

-

14

Mars

38%

-

16

April

39%

-

17

Maj

38%

11°

-

19

Juni

41%

15°

-

18

Juli

49%

18°

-

15

Augusti

48%

17°

-

16

September

45%

14°

-

14

Oktober

39%

-

13

November

34%

-

14

December

34%

-

14