Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-2°

-

15

Februari

40%

-1°

-

15

Mars

40%

-

16

April

39%

-

18

Maj

37%

-

20

Juni

40%

13°

-

19

Juli

47%

15°

-

17

Augusti

46%

15°

-

17

September

45%

12°

-

14

Oktober

42%

-

13

November

37%

-

15

December

38%

-1°

-

15