Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-3°

-

16

Februari

41%

-3°

-

15

Mars

41%

-1°

-

17

April

40%

-

19

Maj

38%

-

20

Juni

42%

11°

-

19

Juli

49%

14°

-

16

Augusti

47%

13°

-

17

September

46%

10°

-

15

Oktober

43%

-

14

November

38%

-

15

December

39%

-2°

-

15