Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-3°

-

16

Februari

41%

-2°

-

15

Mars

40%

-

17

April

39%

-

19

Maj

37%

-

20

Juni

40%

11°

-

19

Juli

46%

14°

-

17

Augusti

45%

13°

-

18

September

45%

11°

-

15

Oktober

43%

-

14

November

38%

-

15

December

38%

-2°

-

15