Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

34%

-

14

Mars

37%

-

15

April

39%

10°

-

16

Maj

38%

14°

-

18

Juni

42%

18°

-

17

Juli

50%

21°

-

15

Augusti

48%

20°

-

15

September

46%

17°

-

13

Oktober

37%

12°

-

13

November

30%

-

14

December

28%

-

14