Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

15

Februari

35%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

38%

13°

-

19

Juni

42%

17°

-

17

Juli

49%

19°

-

15

Augusti

48%

18°

-

16

September

45%

15°

-

13

Oktober

38%

10°

-

13

November

32%

-

14

December

31%

-

14