Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

15

Februari

30%

-

14

Mars

36%

-

15

April

39%

13°

-

15

Maj

39%

17°

-

17

Juni

44%

21°

-

16

Juli

52%

23°

-

13

Augusti

50%

22°

-

14

September

47%

19°

-

12

Oktober

36%

14°

-

13

November

26%

-

14

December

23%

-

14