Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

28°

-

11

Februari

53%

29°

-

12

Mars

47%

29°

-

15

April

48%

29°

-

16

Maj

42%

28°

-

13

Juni

51%

27°

-

3

Juli

47%

27°

-

2

Augusti

38%

27°

-

3

September

40%

27°

-

8

Oktober

36%

27°

-

15

November

35%

27°

-

18

December

32%

27°

-

15