Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

31°

-

5

Februari

56%

32°

-

7

Mars

47%

31°

-

12

April

50%

31°

-

13

Maj

47%

31°

-

14

Juni

45%

30°

-

9

Juli

39%

29°

-

8

Augusti

35%

29°

-

11

September

42%

29°

-

14

Oktober

41%

29°

-

17

November

44%

30°

-

14

December

43%

30°

-

7