Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

31°

-

3

Februari

52%

32°

-

6

Mars

46%

32°

-

10

April

50%

31°

-

12

Maj

49%

30°

-

14

Juni

41%

29°

-

12

Juli

32%

28°

-

11

Augusti

29%

28°

-

13

September

36%

28°

-

17

Oktober

41%

29°

-

19

November

48%

30°

-

11

December

46%

30°

-

4