Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

1

Februari

62%

32°

-

4

Mars

54%

32°

-

6

April

54%

30°

-

11

Maj

54%

29°

-

15

Juni

45%

27°

-

15

Juli

35%

26°

-

16

Augusti

33%

26°

-

18

September

40%

26°

-

19

Oktober

48%

28°

-

17

November

63%

30°

-

6

December

63%

31°

-

2