Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

32°

-

2

Februari

57%

33°

-

4

Mars

51%

32°

-

8

April

53%

31°

-

11

Maj

53%

30°

-

14

Juni

44%

29°

-

13

Juli

34%

28°

-

13

Augusti

31%

28°

-

16

September

39%

28°

-

18

Oktober

45%

29°

-

19

November

57%

31°

-

9

December

55%

30°

-

3