Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

31°

-

2

Februari

59%

33°

-

5

Mars

50%

32°

-

9

April

53%

31°

-

11

Maj

51%

30°

-

14

Juni

44%

29°

-

12

Juli

36%

28°

-

13

Augusti

33%

28°

-

16

September

41%

28°

-

17

Oktober

45%

28°

-

18

November

54%

30°

-

10

December

53%

30°

-

3