Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

1

Februari

61%

33°

-

4

Mars

54%

32°

-

7

April

54%

30°

-

10

Maj

53%

29°

-

15

Juni

45%

28°

-

14

Juli

36%

27°

-

15

Augusti

33%

27°

-

18

September

40%

27°

-

19

Oktober

47%

28°

-

17

November

61%

30°

-

7

December

61%

30°

-

2