Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

32°

-

3

Februari

65%

33°

-

5

Mars

53%

33°

-

8

April

54%

31°

-

10

Maj

50%

31°

-

14

Juni

46%

30°

-

11

Juli

38%

29°

-

13

Augusti

39%

29°

-

16

September

48%

30°

-

16

Oktober

48%

30°

-

15

November

56%

31°

-

9

December

57%

32°

-

4