Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

31°

-

6

Februari

62%

32°

-

8

Mars

48%

32°

-

11

April

50%

31°

-

13

Maj

45%

31°

-

14

Juni

46%

30°

-

9

Juli

37%

29°

-

9

Augusti

38%

29°

-

12

September

45%

30°

-

15

Oktober

41%

30°

-

16

November

47%

30°

-

13

December

46%

30°

-

8