Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-13°

-

9

Februari

38%

-9°

-

8

Mars

42%

-2°

-

6

April

50%

-

4

Maj

47%

10°

-

6

Juni

44%

16°

-

9

Juli

42%

18°

-

11

Augusti

44%

16°

-

11

September

32%

11°

-

10

Oktober

28%

-

10

November

21%

-6°

-

9

December

16%

-10°

-

9