Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-13°

-

8

Februari

46%

-8°

-

6

Mars

46%

-1°

-

6

April

54%

-

6

Maj

56%

18°

-

9

Juni

59%

23°

-

10

Juli

67%

26°

-

9

Augusti

65%

24°

-

9

September

51%

18°

-

7

Oktober

51%

11°

-

5

November

38%

-

6

December

36%

-9°

-

7