Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-9°

-

7

Februari

45%

-7°

-

5

Mars

44%

-

5

April

53%

11°

-

6

Maj

56%

19°

-

9

Juni

59%

23°

-

12

Juli

68%

26°

-

10

Augusti

66%

26°

-

8

September

51%

20°

-

7

Oktober

50%

11°

-

6

November

38%

-

5

December

34%

-6°

-

7