Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-14°

-

6

Februari

44%

-9°

-

5

Mars

43%

-2°

-

5

April

54%

-

4

Maj

55%

18°

-

7

Juni

54%

21°

-

10

Juli

60%

23°

-

11

Augusti

60%

23°

-

9

September

45%

16°

-

8

Oktober

47%

10°

-

5

November

34%

-3°

-

5

December

30%

-11°

-

6