Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-13°

-

6

Februari

44%

-8°

-

5

Mars

43%

-2°

-

5

April

54%

-

4

Maj

54%

17°

-

7

Juni

53%

21°

-

11

Juli

59%

23°

-

12

Augusti

59%

22°

-

10

September

45%

16°

-

8

Oktober

47%

-

5

November

34%

-3°

-

6

December

30%

-11°

-

6