Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-13°

-

10

Februari

46%

-9°

-

8

Mars

45%

-2°

-

9

April

56%

-

7

Maj

57%

17°

-

10

Juni

59%

22°

-

11

Juli

65%

25°

-

11

Augusti

64%

24°

-

9

September

49%

17°

-

9

Oktober

47%

10°

-

7

November

34%

-2°

-

7

December

36%

-10°

-

10