Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-14°

-

7

Februari

45%

-8°

-

6

Mars

44%

-3°

-

6

April

53%

-

4

Maj

55%

17°

-

6

Juni

54%

21°

-

10

Juli

60%

24°

-

11

Augusti

60%

23°

-

9

September

44%

17°

-

8

Oktober

46%

10°

-

4

November

34%

-2°

-

5

December

31%

-10°

-

7