Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-14°

-

9

Februari

45%

-9°

-

8

Mars

44%

-2°

-

8

April

54%

-

7

Maj

55%

18°

-

8

Juni

55%

22°

-

11

Juli

60%

24°

-

12

Augusti

61%

23°

-

11

September

44%

16°

-

9

Oktober

45%

10°

-

6

November

33%

-3°

-

8

December

31%

-11°

-

10