Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-11°

-

6

Februari

48%

-8°

-

5

Mars

49%

-1°

-

5

April

54%

10°

-

6

Maj

57%

18°

-

8

Juni

60%

23°

-

10

Juli

68%

26°

-

9

Augusti

66%

26°

-

8

September

54%

18°

-

8

Oktober

52%

12°

-

5

November

39%

-

4

December

39%

-9°

-

5